Tema de semestru 19-20 | S1

Detalii relevante modificatoare la tema sunt stabilite de comun acord cu toate echipele si anume:
H max = 14m
POT max = 50%
Regim de inaltime maxim = P+3 (numarul nivelelor inferioare la alegere)

Datele de regulament local se vor extrage din anexa PUG de aici
Pentru tema click pe imaginea de mai jos:
link pre tema pdf