Tema de semestru 19-20 | S2

Detalii relevante modificatoare la tema sunt stabilite de comun acord cu toate echipele in relatie cu situatia generata de pandemia COVID-19
Pentru tema click pe imaginea de mai jos: